اهداف پژوهشی


مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای >برنامه پنج ساله مرکز تحقیقات >اهداف پژوهشی

 
"  اهداف پژوهشی "
 

 

 

  • انجام حداقل دو پژوهش بنیادی جدید و 40 پژوهش کاربردی توسعه ای
  • تولید حداقل 40 مقاله اندکس شده در ISI
  • اجرای حداقل یک پروژه اصلاح نظام ارایه خدمات تشخیصی- درمانی
  • ایجاد Cancer Registry بیماران کانسر تیروئید در ایران
  • عقد قرارداد همکاری پژوهشی با حداقل یک مرکز خارج از کشور
  • ایجاد پژوهشکده با همراهی دو مرکز تحقیقات دیگر
  • برگزاری یک کنگره بین المللی در مشهد
  • مشارکت فعال در برگزاری کنگره بین المللی آسیا اقیانوسیه پزشکی هسته ای
  • پذیرش دانشجوی دکترای پژوهشی