اعضای شورايعالي


مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای> شورای عالی
ـ شورایعالی:
متشکل از اعضای زیر است:

1-      نماینده معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2-     نماینده معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3-     نماینده معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4-     رئیس مرکز

5-     جانشین رئیس مرکز

6-     سه نفر از اعضای فعال مرکز به انتخاب رئیس مرکز

ـ وظایف‌ شورایعالی:

  

1-      تصویب خط مشی مرکز

2-    تصویب موافقتنامه همكاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج كشور و سازمان های بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3-     بررسی و تصویب گزارش سالیانه فعالیت های مرکز

4-     بررسی و تصویب بودجه سالیانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5-     تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی مرکز و دستورالعمل های اجرایی مرکز تحقیقات

6-     پیشنهاد فعالیت های چارت تشكیلاتی

    اعضای شورای عالی پژوهش مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای

 •  نماینده محترم معاونت پژوهشی دانشگاه 
 • نماینده محترم معاونت بهداشت و درمان - مهندس علی اصغر حسنی یزدی
 • نماینده محترم معاونت آموزشی دانشکده پزشکی
 •  دکتر سید رسول زکوی (رئیس مرکز)
 •  دکتر رامین صادقی
 •  دکتر وحید رضا دباغ کاخکی
 •  دکتر کامران آریانا
 •  دکتر مهدی مومن نژاد
 • دکتر کیوان صدری
 • دکتر مجید درودی
 • دکتر نرجس خاتون آیتی

 

 

بازديدكنندگان

امروز: 20
ديروز:48
اين هفته: 68
هفته‌ي گذشته: 224
اين ماه: 531
ماه گذشته: 1502
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

اوقات شرعی