اصطلاحات پزشکی هسته ای


 
مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای>برخی اصطلاحات پزشکی هسته ای
برخي از اصطلاحات معمول در پزشكى هسته اى‌

تكنيك هاى تصوير بردارى در پزشكى هسته اى‌عبارتند از تكنيك هايى‌كه در تشخيص ، مديريت ، درمان و جلوگيرى ‌ازبیماریها مورد استفاده قرار مى گيرند . پزشكى هسته اى يك روش منحصر به فرد است كه اغلب ، اطلاعات تشخيصى ‌را قبل از اينكه عوارض بيمارى ظاهر شود قابل درك و تشخيص مى سازد.

 PLANER:یك ديد دو بعدى ‌از فرايند يا عملكرد عضوى را ارائه می دهد كه از آن تصوير بردارى شده است.

SPECT :تصاوير سه بعدى ساخته شده كامپيو ترى‌از ابعاد مختلف وعملكرد عضو تصوير بردارى شده را ارائه مى دهد.

PET :تصاوير سه بعدى ساخته شده كامپيوترى را ارائه مى دهد كه در اندازه و ميزان عملكرد يا فیزيو لوژى يك عنصر، تومور يا متابوليك محل هاى مورد نظر در بدن مشخص شده است.

تومو گرافى:كه از كلمات يونانى گرفته شده است عبارت است يك روش جداسازى تداخلى يا در هم رفتگى از محل مورد نظر از طريق تصوير بردارى ‌يك مقطع از عضو مورد مطالعه .

اسكن پزشكى هسته اى ، عبارت است از تصاوير توليد شده در نتيجه كاربرد يك روش پزشكى هسته اى كه اغلب به آن روش واقعى بررسى سنجش تست اطلاق مى شود .

راديو دارو :معمولا به يك ردياب يا راديو نوكلوييد اطلاق مى شود . اصولا اين يك تركيب نشان دار شده راديو اكتيو است كه براى تهيه تصوير پزشكى هسته اى و يا موارد راديو درمانى لازم است .

دوربين گاما:دستگاهى است كه براى تهيه تصوير پزشكى هسته اى مورد استفاده قرار مى گيرد .

راديو ايمونواسى:نوع خاصى از اين روش است كه استفاده توام يك ماده شيميايى‌اكتيو با يك آنتى بادى را در اندازه گيرى‌ميزان هورمون ها ، ويتامين ها و داروها در خون بيمار فراهم می آورد.

 
 

بازديدكنندگان

امروز: 52
ديروز:30
اين هفته: 326
هفته‌ي گذشته: 347
اين ماه: 1323
ماه گذشته: 2056
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

اوقات شرعی