استفاده از دستگاه های خشک کن دست توصیه نمی شود هوای ناپاک در هفته هوای پاک استنشاق کنید! خواب رفتن دست ها از پیشگیری تا درمان کسب ربته دوم در رتبه بندی جهانی 4ICU

استفاده از دستگاه های خشک کن دست توصیه نمی شود

نتايج حاصله از تحقيقات انجام شده حاکی از آن است که افرادی که در مقابل خشک کن های برقی قرار می گیرند احتمالا بیشتر در معرض ابتلا به باکتری هایی هستند که این هوای داغ به سوی آنها گسیل می دارد.به گزارش وب دا ،…

ادامه مطلب

هوای ناپاک در هفته هوای پاک استنشاق کنید!

ادادشت روز: 29  دي الي پنج بهمن هفته هواي پاک نامگذاري شده است ، نامگذاري نمادين اين هفته به معني آن است که به فکر آسمان شهرمان باشيم و از آن غافل نشويم .به گزارش وب دا ، اين روزها قصه آلودگي هواي شهرهاي بزرگ…

ادامه مطلب

خواب رفتن دست ها از پیشگیری تا درمان

اکنون شده وقتی طولانی‌مدت گوشی تلفن یا چادرتون را نگه داشته‌ايد، احساس کنید دستتان خواب رفته و یا سنگین شده است؟! یا صبح‌ها که از خواب بیدار می‌شوید و حتی شب‌ها هنگام خواب، احساس سوزن‌سوزن و بي‌حس شدن دست‌ها بطوري که نتوانید براحتی دست خود…

ادامه مطلب

کسب ربته دوم در رتبه بندی جهانی 4ICU

در جديدترين رتبه بندي وب سايت دانشگاههاي جهان 4ICU دانشگاه علوم پزشکي مشهد در رده دوم کشوري در ميان دانشگاههاي علوم پزشکي کشور قرار گرفت.به گزارش وب دا ، در اين رتبه بندي که نتايج آن در 20 ژانويه 2014 اعلام شده است دانشگاه علوم…

ادامه مطلب
 
English_Category Dr. Darroudi

Dr. Darroudi

“Curriculum Vitae”

 

 

I. PERSONAL INFORMATION

 

Name:     Majid Darroudi

Phone  :   051-38012798

Email:     این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

 

 

II. EDUCATION

 

[1] PhD in Nanosciences, 2007–2011

Universiti Putra Malaysia (UPM), Serdang, Malaysia

[2] Master of Science: Inorganic Chemistry (Nanobioceramics) (2004–2007)

Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

 

 

III.Publications

 

(ISI)

 

 1. Darroudi M., Ahmad M.B., Shameli K., Abdullah A.H., Ibrahim N.A., Synthesis and characterization of UV-irradiated silver/montmorillonite nanocomposites, Solid State Sci. 11 (2009) 1621-1624.

(IF: 1.856)

 

 1. Darroudi M., Eshtiagh-Hosseini H., Housaindokht M.R., Youssefi A., Preparation and characterization of fluorohydroxyapatite nanopowders by nonalkoxide sol-gel method, Dig. J. Nanomater. Biostruct. 5 (2010) 29-33.

(IF: 1.200)

 

 1. Ahmad M.B., Shameli K., Wan Yunus W.M.Z., Ibrahim N.A., Darroudi M., Silver/ poly (lactic acid) nanocomposites: Preparation, characterization and antibacterial activity, Int. J. Nanomed. 5 (2010) 573-579.

(IF: 3.130)

 

 1. Darroudi M., Ahmad M.B., Abdullah A.H., Ibrahim N.A., Shameli K., Effect of accelerator in green synthesis of silver nanoparticles, Int. J. Mol. Sci. 11 (2010) 3898-3905.

(IF: 2.598)

 

 1. Zak A.K., Majid W.H.A., Darroudi M., Synthesis and characterization of sol-gel derived single-phase PZT nanoparticles in aqueous polyol solution, J. Optoelectron. Adv. Mater. 12 (2010) 1714-1719.

(IF: 0.457)

 

 1. Azmi B.Z., Zamiri R., Shameli K., Ahmad M.B., Darroudi M., Determination of thermal diffusivity of montmorillonite containing silver nanoparticles, J. Optoelectron. Adv. Mater. 12 (2010) 1879-1883.

 (IF: 0.457)

 

 1. Zamiri R., Azmi B.Z., Ahmad M.B., Darroudi M., Shameli K., Mahdi M.A., Determination of thermal diffusivity of montmorillonite containing silver nanoparticles, J. Optoelectron. Adv. Mater. 12 (2010) 1083-1086.

(IF: 0.457)

 

 1. Shameli K., Ahmad M.B., Yunus W.M.Z.W., Ibrahim N.A., Darroudi M., Synthesis and characterization of silver/talc nanocomposites using the wet chemical reduction method, Int. J. Nanomed. 5 (2010) 743-751.

(IF: 3.130)

 

 1. Zamiri R., Zakaria A., Ahmad M.B., Sadrolhosseini A.R., Shameli K., Darroudi M., Mahdi M.A., Investigation of spatial self-phase modulation of silver nanoparticles in clay suspension, Optik 122 (2011) 836-838.

(IF: 0.510)

 

 1. Zak A.K., Gan W.C., Majid W.H.A., Darroudi M., Velayutham T.S., Experimental and theoretical dielectric studies of PVDF/PZT nanocomposite thin films, Ceram. Int. 37 (2011) 1653-1660.

(IF: 1.751)

 

 1. Darroudi M., Ahmad M.B., Abdullah A.H., Ibrahim N.A., Green synthesis and characterization of gelatin-based and sugar-reduced silver nanoparticles, Int. J. Nanomed. 6 (2011) 569-574.

(IF: 3.130)

 

 1. Zamiri R., Zakaria A., Abbastabar H., Darroudi M., Husin M.S., Mahdi M.A., Laser-fabrication castor oil capped silver nanoparticles, Int. J. Nanomed. 6 (2011) 565-568.

(IF: 3.130)

 

 1. Khorsand Zak A., Majid W.H.A., Darroudi M., Yousefi R., Synthesis and characterization of ZnO nanoparticles prepared in gelatin media, Mater. Lett. 65 (2011) 70-73.

(IF: 2.307)

 

 1. Darroudi M., Ahmad M.B., Zamiri R., Abdullah A.H., Ibrahim N.A., Shameli K., Husin M.S., Preparation and characterization of gelatin mediated silver nanoparticles by laser ablation, J. Alloy. Compd. 509 (2011) 1301-1304.

(IF: 2.289)

 

 1. Darroudi M., Ahmad M.B., Zamiri R., Zak A.K., Abdullah A.H., Ibrahim N.A., Time-dependent effect in green synthesis silver nanoparticles, Int. J. Nanomed. 6 (2011) 677-681. (IF: 3.130)

 

 1. Zamiri R., Azmi B.Z., Darroudi M., Sadrolhosseini A.R., Husin M.S, Zaidan A.W, Mahdi M.A., Preparation of starch stabilized silver nanoparticles with spatial self-phase modulation properties by laser ablation technique, Appl. Phys. A-Mater. Sci. Process. 102 (2011) 189-194.

(IF: 1.630)

 

 1. Darroudi M., Ahmad M.B., Zamiri R., Abdullah A.H., Ibrahim N.A., Sadrolhosseini A.R., Time-dependent preparation of gelatin-stabilized silver nanoparticles by pulsed Nd:YAG laser, Solid State Sci. 13 (2011) 520-524.

(IF: 1.856)

 

 1. Khorsand Zak A., Razali R., Majid W.H.A., Darroudi M., Synthesis and characterization of narrow size distribution zinc oxide nanoparticles, Int. J. Nanomed. 6 (2011) 1399-1403.

(IF: 3.130)

 

 1. Zamiri R., Azmi B.Z., Naseri M.G., Abbastabar Ahangar H., Darroudi M., Kalaei Nazarpour F., Laser based fabrication of chitosan mediated silver nanoparticles, Appl. Phys. A-Mater. Sci. Process. 105 (2011) 255-259.

(IF: 1.630)

 

 1. Razali R., Khorsand Zak A., Majid W.H.A., Darroudi M., Solvothermal synthesis of microsphere ZnO nanostructures in DEA media, Ceram. Int. 37 (2011) 3657-3663. (IF: 1.751)

 

 1. Zamiri R., Azmi B.Z., Darroudi M., Khorsand Zak A., Aqueous starch as a stabilizer in zinc oxide nanoparticle synthesis via laser ablation, J. Alloy. Compd. 516 (2012) 41-48.

(IF: 2.289)

 

 1. Darroudi M., Ahmad M.B., Khorsand Zak A., Zamiri R., Hakimi M., Fabrication and characterization of gelatin stabilized silver nanoparticles under UV-light, Int. J. Mol. Sci. 12 (2011) 6346-6356.

(IF: 2.598)

 

 1. Darroudi M., Khorsand Zak A., Nuhamad M.R., Huang N.M., Hakimi M., Green synthesis of colloidal silver nanoparticles by sonochemical method, Mater. Lett. 66 (2012) 117-120.

(IF: 2.307)

 

 1. Zamiri R., Zakaria A., Parvizi R., Sadrolhosseini A. R., Zamiri G., Darroudi M., Husin M. S., Investigation on nonlinear-optical properties of palm oil/silver nanoparticles, J. Eur. Opt. Soc. Rapid Public. 7 (2012) 12020.

(IF=1.044)

 

 1. Khorsand Zak A., Majid W.H.A., Darroudi M., Facile synthesis and characterization of lanthanum (III) oxychloride nanoparticles using a natural polymeric matrix, Mater. Chem. Phys. 136 (2012) 705-709.

(IF=2.234)

 

 1. Hakimi M., Darroudi M., Khorsand Zak A., Muhamad M.R., Hosseini H.A., Ultrasonic-assisted synthesis of starch-stabilized silver nanoparticles, J. Optoelectron. Adv. Mater-Rap. Commun. 6 (2012) 840-843.

(IF=0.304)

 

 1. Hosseini H.A., Nezhadali A., Darroudi M., Spectrophotometry study of complex formation between Iodoquinol (IQ) and Co+2, Mn+2, Cd+2, Pb+2, and Zn+2 in DMF/MeOH binary mixed solvents, Arab. J. Chem. (Article in Press).

(IF=1.367)

 

 1. Darroudi M., Ahmad M.B., Hakimi M., Zamiri R., Khorsand Zak A., Hosseini H.A., Zargar M., Preparation, Characterization, and Antibacterial Activity of γ-Irradiated Silver Nanoparticles in Aqueous Gelatin, Int. J. Miner. Metall. Mater. 20 (2013) 403-409

(IF=0.691)

 

 1. Zamiri R., Zakaria A., Ahangar H.A., Darroudi M., Zamiri G., Rizwan Z., Drummen G.P.C., The effect of laser repetition rate on the LASiS synthesis of biocompatible silver nanoparticles in aqueous starch solution, Int. J. Nanomed. 8 (2013) 233-244

(IF: 3.130).

 

 1. Zak A.K., Majid W.H.Abd., Mahmoudian M.R., Darroudi M., Yousefi R., Starch-stabilized synthesis of ZnO nanopowders at low temperature and optical properties study, Adv. Powder Technol. 24 (2013) 618-624

(IF: 1.612).

 

 1. M. Darroudi, M. Hakimi, M. Sarani, R. Kazemi Oskuee, A. Khorsand Zak, L. Gholami, Facile synthesis, characterization, and evaluation of neurotoxicity effect of cerium oxide nanoparticles, Ceram. Int. 39 (2013) 6917-6921

(IF: 1.751).

 

 1. Darroudi M., Sabouri Z., Kazemi Oskuee R., Khorsand Zak A., Kargar H., Hamid M.H.N.Abd., Sol–gel synthesis, characterization, and neurotoxicity effect of zinc oxide nanoparticles using gum tragacanth, Ceram. Int. 39 (2013) 9195-9199

(IF: 1.751).

 

 1. Darroudi M., Sabouri Z., Kazemi Oskuee R., Khorsand Zak A., Kargar H., Hamid M.H.N.Abd., Green chemistry approach for the synthesis of ZnO nanopowders and their cytotoxic effects, Ceram. Int. 40 (2014) 4827-4831

(IF: 1.751).

 

 1. Darroudi M., Sarani M., Kazemi Oskuee R., Khorsand Zak A., Hosseini H.A., Gholami L, Green synthesis and evaluation of metabolic activity of starch mediated nanoceria, Ceram. Int.40 (2014) 2041-2045

(IF: 1.751).

 

 1. Darroudi M., Sarani M., Kazemi Oskuee R., Khorsand Zak A., Amiri M.S., Nanoceria: Gum mediated synthesis and in vitro viability assay, Ceram. Int. 40 (2014) 2863-2868.

(IF: 1.751).

 

 1. Darroudi M., Ahmad M.B., Mashreghi M., Gelatinous silver colloid nanoparticles: synthesis, characterization, and their antibacterial activity, J. Optoelectron. Adv. Mater. 16 (2014) 187-192

(IF: 0.516).

 

 1. Gholami L., Sadeghnia H.R., Darroudi M., Kazemi Oskuee. Evaluation of genotoxicity and cytotoxicity induced by different molecular weights of Polyethylenimine/DNA nanoparticles. Turk. J. Biol. 2014.38

(IF: 0.914).

 

 1. Darroudi. M , Hakimi. M ,Goodarzi. E , Oskuee. RK. Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs): Green preparation, characterization and their cytotoxicity effects. Ceramics International. November 2014. 40(9). Part: B .14641-14645.

(IF: 2.086) 

 

 1. Zak.AK ,Hashim.AM , Darroudi.M. Optical properties of ZnO/BaCO3 nanocomposites in UV and visible regions. Nanoscale Research Letters. Aug 18 2014.9.AN.399.

(IF: 2.481)

 

 1. Darroudi M., Hoseini S.J., Kazemi Oskuee R., Hosseini H.A., Gholami L., Gerayli S., Food-directed synthesis of cerium oxide nanoparticles and their neurotoxicity effects, Ceram. Int. June 2014.40(5).7425-7430.

(IF: 1.751).

 

 1. Alavi. S.J, Khalili. N, Kazemi Oskuee. R, Verma.K.D, Darroudi. M. Role of polyethyleneimine (PEI) in synthesis of zinc oxide nanoparticles and their cytotoxicity effects. Ceramics International. September 2015. 41( 8). 10222-10226 .

(IF: 2.086) 

 

 1. Hoseini. S.J,Darroudi. M, Kazemi Oskuee.R, Gholami. L, Khorsand Zak. A. Honey-based synthesis of ZnO nanopowders and their cytotoxicity effects. Advanced Powder Technology. 1 May 2015.26(3). 991-996.

(IF: 2.638) 

 

 1. Kargar.H ,Ghasemi.F, Darroudi. M. Bioorganic polymer-based synthesis of cerium oxide nanoparticles and their cell viability assays. Ceramics International. 2015.41(1. 1589-1594. (IF: 2.086)

 

 1. Kargar. H , Ghazavi. H,Darroudi. M. Size-controlled and bio-directed synthesis of ceria nanopowders and their in vitro cytotoxicity effects.  Ceramics International. 1 April 2015. 41(3). 4123-4128.

(IF: 2.086)

 

 1. Miri. A,Sarani.M, Rezazade Bazaz.M,Darroudi. M. Plant-mediated biosynthesis of silver nanoparticles using Prosopis farcta extract and its antibacterial properties. Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. April 2015.141(15).287-291.

(IF: 2.129)

 

 1.  Darroudi.M , Khorsand Zak. A, Muhamad.M.R, Zamiri. R.d. Preparation of gelatinous gold nanoparticles by pulsed laser ablation. Research on Chemical Intermediates. 1 July 2015. 41(7). 4587-4594.

      (IF: 1.221) 

 

 1. Darroudi.M,  Bagherpour.M,  Hosseini. H,  Ebrahimi. M. Biopolymer- assisted green synthesis and characterization of calcium hydroxide nanoparticles. Ceramics International. 2016.42. 3816 – 3819.

(IF: 2.086)

 

 1. Prakash.D,  Amente.C,  Dharamvir. K,  Singh. B,  Singh. R,  Shaaban.E.R,  Al-Douri.Y,  Khenata.R,  Darroudi.M,  Verma.K. Ceramics International. 2016.42.5600-5606.

(IF: 2.086)

 

 

(Scopus, Chemical Abstract, Embase, Biological Abstract)

 

 1.                 1.  Darroudi M., Wan Yunus W.M.Z., Shameli K., Ibrahim N.A., Processing and microstructure of PLA/clay nanocomposites, Malay. J. Sci. 28 (2009) 147-152.

 

 1.                 2.  Ahmad M.B., Shameli K., Darroudi M., Yunus W.M.Z.W., Ibrahim N.A., Synthesis and characterization of silver/clay nanocomposites by chemical reduction method, Am. J. Appl. Sci.6 (2009) 1909-1914.

 

 1.                 3.  Darroudi M., Eshtiagh-Hosseini H., Housaindokht M.R., Youssefi A., Synthesis of nano-fluorohydroxyapatite thin films by sol-gel method, Malay. J. Sci. 28 (2009) 97-104.

 

 1.                 4.  Ahmad M.B., Shameli K., Darroudi M., Yunus W.M.Z.W., Ibrahim N.A., Synthesis and characterization of silver/clay/chitosan bionanocomposites by UV-irradiation method, Am. J. Appl. Sci. 6 (2009) 2030-2035.

 

 1.                 5.  Darroudi M., Sabouri Z., Kazemi Oskuee R., Kargar H., Hosseini H.A., Neuronal toxicity of biopolymer-template synthesized ZnO nanoparticles, Nanomed. J. 1 (2014) 93-98.

 

IV. Seminars:

 

External Congress:

 

1)      Darroudi.M, Kazemi oskuee.R, Gholam.l. Cytotoxicity effect of microwave-assisted synthesis of cerium oxide nanopowders. International conference on chemical, metallurgy and Environmental Engineering (ICMAEE_15).

Poster presentation, 3-4Jun2015,Istanbul(Turkey)

 

2)      Darroudi M., Shameli K., Ahmad M.B., Abdullah A.H., Ibrahim, N.A., Effect of MgO microstructure on properties on poly(ɛ-caprolactone), International Conference on Molecular Chemistry, 25-27 November 2008, Universiti Malaya (UM), Kuala Lumpur, Malaysia.

 

3)      Darroudi M., Shameli K., Ahmad M.B., Abdullah A.H., Ibrahim, N.A., Synthesis of Ag/Clay nanocomposites by using UV-irradiation method, Second International Conference and Workshops on Basic and Applied Sciences & Regional Annual Fundamental Science Seminar, 3-4 June 2009, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor Bahru, Malaysia.

 

4)      Darroudi M., Ahmad M.B., Abdullah A.H., Ibrahim, N.A., Antibacterial activity of silver/clay nanocomposites, Fundamental Science Congress, 17-18 June 2009, Universiti Putra Malaysia (UPM), Serdang, Malaysia.

 

5)      Darroudi M., Ahmad M.B., Abdullah A.H., Ibrahim, N.A., Green synthesis of silver nanoparticles in polymeric matrix, Fundamental Science Congress, 18-19 May 2010, Universiti Putra Malaysia (UPM), Serdang, Malaysia.

 

Internal Congress:

 

1)      Darroudi M., Eshtiagh Hosseini H., Housaindokht M.R., Chahkandi M., Synthesis & characterization of Hydroxyapatite nano powder and thin film by sol-gel method, First Nano Technology Conference in South of Iran (7-10 February 2007) - Shiraz University - Shiraz - Iran.

 

2)      Darroudi M., Eshtiagh Hosseini H., Housaindokht M.R., Preparation and characterization of sol-gel derived Hydroxyapatite nanopowders as a new approach to the chromatographic techniques, 15th Iranian Seminar of Analytical Chemistry (Feb 27-March 1, 2007) - Shiraz University - Shiraz - Iran.

 

3)      Darroudi M., Eshtiagh Hosseini H., Housaindokht M.R., Youssefi A., Facile sol-gel fabrication of nano-Fluorohydroxyapatite thin films on Titanium substrates, 5th Iranian Controlled Release Conference (4-6 October 2011) - Mashhad University of Medical Sciences - Mashhad - Iran.

 

 

 

بازديدكنندگان

امروز: 111
ديروز:502
اين هفته: 613
هفته‌ي گذشته: 816
اين ماه: 5019
ماه گذشته: 4864
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

اوقات شرعی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.