طرحهای مرکز تحقیقات


مركز تحقيقات پزشكي هسته اي>پژوهش<طرحهاي پايان يافته
 
 "طرحهای مصوب سال 90 - دکتر سید رسول زکوی"
 
ردیف
کدطرح
عنوان طرح
وضعیت طرح
2
89177
بررسي عادتهاي تغذيه اي در بيماران مبتلا به کانسرتيروئيد مراجعه کننده به بيمارستان قائم مشهد در طي سال 1390-1391
عقد قرارداد
3
900117
بررسي اثرات و موفقيت راديوسينووکتومي با راديو داروي Re188 sulfur colloid در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوييد درگير کننده مفصل زانو
عقد قرارداد
 
 
 
  
 "طرحهای مصوب سال 91 - دکتر سید رسول زکوی"
 
ردیف
کدطرح
عنوان طرح
وضعیت طرح
1
900900
مقايسه ي مشخصات کانسر تيروييد ديفرانسيه ميان دو گروه کودکان و بزرگسالان در بيماران استان خراسان طي سال هاي 1374 تا 1390
عقد قرارداد
2
900997
بررسي ميزان پاسخ درماني گواتر ندولر سمي به پروتکل هاي مختلف درمان با يد راديواکتيو: مرور نظام مند و متاآناليز متون
عقد قرارداد
3
910520
بررسي و مقايسه راديوسينووکتومي در درمان سينوويت مزمن زانو با سه داروي رنيوم 188- ايتريوم 90- فسفر 32 .مرور نظام مند و متاآناليز متون
عقد قرارداد
 
 
 
 
 
  "طرحهای مصوب سال 90- دکتر رامین صادقی"
 

ردیف

کدطرح

عنوان طرح

وضعیت طرح

1

89612

مقايسه ارزش تشخيصي بيوپسي گره لنفي پيشاهنگ در بيماران با و بدون سابقه جراحي قبلي بر روي ضايعه اوليه پستان: مرور نظام مند و متا آناليز متون

پايان يافته

2

89613

بررسي ارزش تشخيصي بيوپسي گره لنفي پيشاهنگ در سرطان آلت

آماده برای پایان طرح

3

900529

بررسي ارزش تشخيصي بيوپسي گره لنفي پيشاهنگ در مراحل اوليه سرطان اندومتر: مرور نظام مند و متا آناليز متون

در دست اجرا

4

900007

بررسي ارزش تشخيصي 18F-FDG-PET در تشخيص درگيري غدد لنفي اينگوينال در سرطان آلت: مرور نظام مند و متا آناليز متون

در دست اجرا

 
 
 
 
 
 
  "طرحهای مصوب سال 91- دکتر رامین صادقی"
 

ردیف

کدطرح

عنوان طرح

وضعیت طرح

1

900924

بررسي ارزش تشخيصي هپاتوسينتي گرافي در تشخيص افتراقي آترزي صفراوي و هپاتيت نوزادان : مرور نظام مند و متا آناليز متون

عقد قرارداد

2

910044

بررسي ارزش تشخيصي بيوپسي گره لنفي پيشاهنگ در سرطان غير سلول کوچک ريه: مرور نظام مند و متا آناليز متون

عقد قرارداد

3

910245

بررسي بيوپسي غدد لنفاوي پيش اهنگ به کمک Tc-99m-Phytate در بيماران با سرطان کانسرغيرسلول کوچک ريه(NSCLC)

در دست اجرا

 
 
 
 
 
 "طرحهای مصوب سال 91 - دکتر وحیدرضا دباغ"
 
ردیف
کدطرح
عنوان طرح
وضعیت طرح
1
900816
بررسي مقايسه اي اندکسهاي فانکشن دياستوليک بطن چپ دراسکن پرفيوژن ميوکارد به روش 16-frame Gated SPECT وراديونوکلئيد آنژيوگرافي
در دست اجرا
 
 
 
  "طرحهای مصوب سال 90 - دکتر کامران آریانا"
ردیف
کدطرح
عنوان طرح
وضعیت طرح
1
89830
بررسي پاسخ به درمان انکولوژي در بيماران مبتلا به گليوبلاستوم مولتي فرم به وسيله ي TC99m-MIBI SPECT مغز
در دست اجرا
2
900039
ارزيابي اسکن تکنسيوم 99m - اکتروتيت در بيماران مبتلا به لنفوم هوجکين
در دست اجرا
3
900182
بررسي ارزش تشخيصي اسکن ( (99mTc-UBI 99mTc- labaled-ubiquicidin 29-41 در افتراق استئوميليت از تومورهاي استخواني
در دست اجرا
4
900790
بررسي ارزش تشخيصي اسکن (99mTc- BN) 99mTc-Bombesin در افتراق توده هاي خوش خيم از بدخيم پستاني
در دست اجرا
 
 
 
 
 
 
"طرحهای مصوب سال 90 - دکتر مهدی مؤمن نژاد"
ردیف
کدطرح
عنوان طرح
وضعیت طرح
1
900169
استفاده از کد محاسباتي GATE در شبيه سازي مونت کارلوي شتابدهنده هاي خطي
عقد قرارداد
 
 
 
"طرحهای مصوب سال 90 - دکتر کیوان صدری"

ردیف

کدطرح

عنوان طرح

وضعیت طرح

1

900543

فرمولاسيون و تعيين ويژگيهاي نانوليپوزومهاي حاوي ماده رنگي patent blue نشاندار شده با Tc-HMPAO و بررسي نحوه نقشه برداري سيستم لنفاوي براي شناسايي

Sentinel Lymph NODE -SLN

در دست اجرا

 
 
 
 
 
"طرحهای مصوب سال 91 - دکتر کیوا ن صدری"

ردیف

کدطرح

عنوان طرح

وضعیت طرح

1

900921

فرمولاسيون و تعيين ويژگي هاي نانو ليپوزوم هاي PEG نشاندارشده با 99mTc-HMPAO براي سنتي گرافي جريان خون در مدل حيواني

در دست اجرا

 
 

بازديدكنندگان

امروز: 21
ديروز:48
اين هفته: 191
هفته‌ي گذشته: 335
اين ماه: 1115
ماه گذشته: 1541
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

اوقات شرعی